آلومینیوم

تجارت سبز مانا،تأمین کننده آلومینیوم با بهترین شرایط
فلزات رنگی -Aluminum - tejarat sabz - trading Company

آلومینیوم فلزی نسبتأ نرم، با دوام،وزن پایین، رسانا و قابل انعطاف باظاهری نقره ای مایل به خاکستری می باشد. این فلز غیر مغناطیسی است و به راحتی آتش نمی گیرد.

Aluminum analyses

Grade Constituents
P1020 Si% Fe% Zn% Ga% V% Others Al%
Min 0.08 0.18 0.006 0.007 0.01 0.017 99.7
Max 0.05 0.12 0.006 0.007 0.01 0.017 99.79
Average 0.07 0.17 0.003 0.005 0.01 0.022 99.72

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi