مس

تجارت سبز مانا،تأمین کننده مس با بهترین شرایط
فلزات رنگی -Copper - tejarat sabz - trading Company

کاتد مس شکلی از مس با خلوص بالاتر از 99.5% است . برای حذف ناخالصی ها ازسنگ مس دو فرایند ذوب و الکترولیز انجام می شود.نتیجه این فرایند باعث تولید مس تقریبأ خالص با رسانایی بالا می باشد که اغلب در سیم و کابل های برق استفاده می گردد.

ANALYSIS SHEET OF COPPER CATHODE

ELEMENT QUANTITY
Sn(ppm) Max 5
Pb(ppm) Max 5
Se(PPm) Max 2
Te(ppm) Max 2
Bi(ppm) Max 1
Sb(ppm) Max 4
As(ppm) Max 5
Fe(ppm) Max 10
Ni(PPm) Max 5
S(ppm) Max 15
Ag(ppm) Max 15
TOTAL % IMPURITY(ppm) . Max 69
CU % : Min 99.997%

The level of existence oxygen in the copper 50 pp (per parts million)
> DIMENSIONS OF EACH CATHODES: L: 920mm (Length) W: 880mm (Width) T: 5-7 mm (Thickness)
> DIMENSIONS OF EACH PALLET PACKED: L: 95cm W: 90 cm T: 45 — 50 cm
> WEIGHT EACH CATHODE SHEET: 50 — 60 Kgs
> NET WEIGHT PER PALLET: 2000 — 2010 Kgs
> GROSS WEIGHT PER PALLET: 2010 — 2022 Kgs
> QUANTITY OF CATHODES SHEET PER PALLET: 34 — 40 CATHODES

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi