سود سوزآور

تجارت سبز مانا،تأمین کننده سود سوزآور با بهترین شرایط
chemical Products -سود سوزآور - tejarat sabz - trading Company

سودسوز آور، نمکی قلیایی و جزء ترکیبات آلی محسوب می شود.این محصول جامدی سفید رنگ با پایه ی فلزی بسیار سوزش آور می باشد. عمدتأ به عنوان پایه شیمیایی قوی در تولید خمیر کاغذ، منسوجات ،صابون و غیره استفاده می شود.

Caustic Soda Specification

NO TYPICAL TEST UNIT TEST METHOD SPEC.
1 PURITY WT% ASTM D-3875 48.5 Min
2 Na2Co3 WT% ASTM D-3875 0.4 Max
3 NaCL PPM WT ASTM-E-291/Denora 50 Max
4 Na2So4 WT PPM ASTM-516/D-4130 15 Max
5 AL2O3 WT PPM Standard Method 10 Max
6 Total Fe(AS Fe203) WT PPM ASTM D-2790 6 Max
7 Si O2 WT PPM ASTM D-859 5 Max
8 Total Ca (AS CaO) WT PPM ASTM D-511 10 Max
9 Hg WT PPM Mercury Analysis 0.5 Max
10 Sp.Gr.@15.6°C ---- ASTM D-3875 1.515 Min
11 Appearance ---- Visual Clear
12 NaCLO3 WT PPM Vogel Analysis 120 Max

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi