غلات

تجارت سبز مانا،تأمین کننده غلات با بهترین شرایط
cereals - tejarat sabz

در گیاه شناسی، غلات و حبوبات از خانواده بذرهای میوه محسوب می شوند.در زراعت و تجارت، دانه هایی که شبیه گندم هستند، غلات نامیده می شوند.

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi