گندم

تجارت سبز مانا،تأمین کننده گندم با بهترین شرایط
wheat Products - tejarat sabz

گندم دانه ای از غلات است که در گذشته متعلق به منطقه ای از شرق نزدیک بوده اما در حال حاضر در سراسر جهان کشت می شود.در سال 2013، تولید جهانی گندم،713 میلیون تن بوده که باعث شده بعد از ذرت و برنج به عنوان سومین غلات در زمینه بیشترین تولید شناخته شود.

   

Milling wheat class 3

Item Parameter Specification Unit
Test weight Min 74 Kg/hl
1. Protein Min 12,5 on dry basis Nx5.7 %
2. Moisture Max 14,0 %
3. Falling Number: (hag berg) Min.220
4. Foreign matter Max .2 %
5. Wet gluten Min.27 (as per Iso) %
6. W guarantee Min .180
7. Bug damaged Man .2 %

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi