سرب

تجارت سبز مانا،تأمین کننده سرب با بهترین شرایط
فلزات رنگی - Lead- tejarat sabz - trading Company

سرب یک عنصر شیمیایی در گروه کربن با نماد Pb می باشد.سرب فلزی نرم، قابل انعطاف و با وزن حجمی بالا می باشد.

Lead analyses

Elements Amount
Pb Min % 99.99
AG 0.0015 – 0.0025
Bi 0.0005 – 0.0050
Cd 0.0001 – 0.0002
Cu 0.0001 – 0.0010
Ni 0.0001 – 0.0010
Sb 0.0005 - 0.0020
Sn 0.0003 – 0.0010
As 0.0003 – 0.0010
Zn 0.0001 – 0.0005
Fe 0.0001 – 0.0005
Co 0.0001 – 0.0002

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi