بنزین

تجارت سبز مانا،تأمین کننده بنزین با بهترین شرایط
Petroleum Products- gasoline - tejarat sabz - trading Company

بنزین،مایع مشتق شده از نفت خام می باشد که در درجه اول به عنوان سوخت در موتورهای احتراق درون سوز استفاده می شود.

Specification of gasoline

RANGE PROPERTY TEST METHOD
Volatiles by volume @ 21°C (70°F) % 100%
Boiling point 62
Flash point °c -3
Melting point °c -110
Appearance Clear water white liquid Visual
Density @ 20°c 0.786 ASTM-D1298
Vapor Pressure (mm Hg): 245@25 ͦ c
Odor Characteristic ethereal odor.
Color + 30 ASTM– D1500

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi